Daily Archives: 8 במרץ 2016

אפק נשי 17.3.2016

בוקר טוב.

 

ביום חמישי הבא, 17.3.16 נקיים מפגש אפק נשי. במפגש, תתקיים הרצאה ושיח עם עמית וגלית צוק.

 

אני מבקשת להביא אחת התגובות של ילדי הנעורים,שנפגשו עם משפחת צוק ביום ראשון בערב.

"זאת הרצאה בה אנשים נפתחים למשהו שונה. בתוך הבועה של הקיבוץ, אנחנו יודעים אבל לא באמת מבינים"

 

מצורפים פרטים וטבלת רישום.

אפק נשי אהבה ודעה קדומה

טבלת רישום מקוון

 

זוגיות טרנס אטלנטית

 

צוות אפק נשי