Daily Archives: 17 במרץ 2016

FW: שביל מחבר יישובים

 

בבקשה להעביר לי שמות אתרים או יזמויות שרוצים שיופיעו על מפת שביל מחבר יישובים.

תודה,

חיים.

 

 

 

שרהלה/הילה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com

 

 

 

From: אורית הלפרין [mailto:orith@matteasher.org.il]
Sent: Thursday, March 17, 2016 11:49 AM
To: Haim Ophir
Subject: שביל מחבר יישובים

 

הי חיים,

 

מעבירה לך טבלה שעליך למלא.

הרעיון הוא למלא אתרים או יזמויות שאתם רוצים לפרסם בקיבוץ מתוך מטרה שיהיו על מפת שביל מחבר יישובים.

 

המקטע הראשון של השביל מיועד להיפתח במאי ואנו רוצים לחלק לכל מי שיגיע לפתיחה את המפה עם כלל האתרים של יישובי מטה אשר

 

אנא החזר לי בהקדם.

 

תודה

 

אורית הלפרין

מנהלת מחלקת יישובים

נייד 0508714814, משרד 9879416

מייל: orith@matteasher.org.il

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

xls icon פרסום-אתרים.xlsx

FW: שביל מחבר יישובים

From: אורית הלפרין [mailto:orith@matteasher.org.il]
Sent: Thursday, March 17, 2016 11:49 AM
To: Haim Ophir
Subject: שביל מחבר יישובים

 

חיים שלום,

 

הרעיון הוא למלא אתרים או יזמויות שאתם רוצים לפרסם בקיבוץ מתוך מטרה שיהיו על מפת שביל מחבר יישובים.

 

המקטע הראשון של השביל מיועד להיפתח במאי ואנו רוצים לחלק לכל מי שיגיע לפתיחה את המפה עם כלל האתרים של יישובי מטה אשר

 

אנא החזר לי בהקדם.

 

תודה

 

אורית הלפרין

מנהלת מחלקת יישובים

נייד 0508714814, משרד 9879416

מייל: orith@matteasher.org.il

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

xls icon פרסום-אתרים.xlsx

שיחות לחול מהסלולרי

לידיעת החברים,

מזה תקופה אנו נמצאים במשא ומתן עם סלקום להסדרת נושא חיוג לחול מהסלולרי.

הדבר מתחלק לשני חלקים:

1- כמות שיחות חינם כלולה במסלול "הכל כלול" לחיוג מהארץ לחול כאשר רק מעבר לכמות זו יחל חיוב נוסף.

2- שיחות למספר לא ישראלי בזמן שהייה בחול בעשירית ממחיר החיוב של היום. הוזלה זו תקפה לרוכשים חבילת חול לפני הנסיעה.

 

בנתיים אני מבקש לרענן את העובדה שכל דקת שיחה למספר לא ישראלי בין אם שוהים בארץ ובין אם לאו, עולה כ 30 שקלים לדקה.

עדכונים נוספים בקרוב,

אריאל

054-5604825