Daily Archives: 19 במרץ 2016

מה קורה אצלנו בחודשי האביב?

שלום לכולם.

חודשי האביב תחילת הקיץ, מלאים בחגים ופעילויות.

אני מצרפת שלושה קבצים: לוח חודשי של מרץ אפריל ומאי 2016

לקראת החגים והטקסים יתקיימו חזרות רבות. המשתתפים בחזרות יקבלו הודעות בטלפון.

רב תודות לכולכם על הנכונות ושיתוף הפעולה.

May 16 April 16 מרץ 2016

וכמובן חג פורים שמח לכולנו.

D7A4D795D7A8D799D79D-D7AAD7A2D7A9D795

להתראות