Daily Archives: 18 במאי 2016

הפצה לציבור – הפגנה נגד הקמת מתקן התפלה בגליל המערבי

 

 

שלום,

 

מצורפת הזמנה להפצה לציבור.

 

ראש המועצה והנהלת המועצה מזמינים את הציבור להצטרף למאבק נגד כוונת רשות המים להקים בשטח המועצה, סמוך לחוף הים. שטח המתקן כולו עתיד לקום על שטח המוגדר כיום כשטח עתיקות מוכרז שאסור בפיתוח, האלמנט הבולט בו הוא אמת המים העתיקה. תוואי הצינור עתיד לעבור בשמורת טבע צמוד למוזיאון השואה בלוחמי הגטאות ולפגוע בסביבה החופית הייחודית שיש באזור.

הקמת המתקן עלולה לפגוע בסביבה החקלאית-כפרית שנשמרה עד כה בגליל המערבי ולכן מזמינה את כל תושבי המועצה להצטרף להפגנה.

 

הנסיעה תיעשה בהסעה מאורגנת,

 

אנא פרסמו בכל ערוצי התקשורת בישוב.

 

תודה רבה,

 

יערה קדוש, דוברת

מ.א. מטה אשר

נייד 0505226312

yaarak@matteasher.org.il

www.matteasher.org.il