Daily Archives: 25 ביוני 2016

שבוע אחרון ללימודים ביסודי

השבוע האחרון ללימודים תמיד מגוון יותר…

בחדר האוכל יתקיימו שני מפגשים, וגם אתם, החברים, מוזמנים:

ביום ראשון הקרוב 9:45-11:00 "אלוף העברית"

למחרת, ביום שני באותן שעות, יום אומנותי במחול ומוסיקה

ביום רביעי משעה 20:00  ה-מסיבה, סיום שנה ופרידה מכתות ו .
ברכות לתלמידינו המסיימים:  בן כהן, נעה אטלס, רז מרגי, שיר בן-יצחק .  בהצלחה בחטיבה……

7.7.2016

סטיקר1

ושוב יצאנו לדרך, קדימה….

שמונה, שמונה, שמונה בעקבות שלושה.

צוות החינוך  החברתי , הנערים וההורים.

פרטים בהמשך….