Daily Archives: 22 באוגוסט 2016

הלוח הכי תרבותי.

שלום רב לכולם

"הלוח הכי תרבותי" – מה, מי ,מו?

 

הלוח מיועד לכל אחד ואחת מכם, המעוניינים להצטרף אלינו לצוותי החגים.

 

זאת הזמנה לכל אחד ואחת מכם לתת משמעות לחיי הקהילה.

 

אני מזמינה אתכם בזאת להרים את הטוש, לפתוח את הפקק, ולהירשם בדיוק במקום המתאים לכם.

 

"הלוח הכי תרבותי"- נמצא בלוח המודעות ליד הכולבו.

 

רב תודות, חופש נעים

 

אפרת.

לוח חגים סגור