Daily Archives: 9 באוקטובר 2016

קורס – "חכמת הגיל ה 3 "

 

 

From: מעברים-טל בן הרוש [mailto:talb@mwg.org.il]
Sent: Sunday, October 09, 2016 10:00 AM
To: all <all@matteasher.org.il&gt;
Subject:
קורס – "חכמת הגיל ה 3 "

 

 

טל בן הרוש

 

טל בן הרוש

רכזת קשרי מעסיקים והכשרות מקצועיות

04-9109043, 0523786222

 

ערב יום כיפור באפק

לחברי אפק שלום רב חג שמח וגמר חתימה טובה.

 

ביום  רביעי הקרוב נציין את  יום הכיפור החג המשמעותי בלוח חגי ישראל.

 

בערב יום כיפור, נתכנס כל חברי אפק בחדר אוכל בשעה שמונה ,לציון ערב התייחדות ואזכרה לחברי אפק לדורותיהם.

 

זהו ערב מיוחד ערב של התכנסות שלנו החברים להתייחד ולהזכיר את כל חברי אפק לדורותיהם.

 

באפק נהוג שנים רבות לקיים ערב  זה  ולהתייחס ליום הכיפור תוך מתן  ביטוי שלנו כחברה קיבוצית וכקהילה הבונה תרבות ומשמעות תרבותית עם פרוש  אחר ליום.

 

חשוב שכולנו נגיע לערב זה. מצפים להשתתפות רבה של החברים, וכמובן החברים החדשים שישתתפו ויראו מה היא התרבות הקיבוצית.

 

גמר חתימה טובה

 

זאביק פרבר

 

ScreenHunter_461 Jun. 17 14.31