Daily Archives: 20 בנובמבר 2016

מהספריה

 

לחברים ולקוראים שלום,

 

היום הספריה פתוחה עד השעה 14:00.

היום בערב תהיה סגורה לרגל שיפוצים/סיוד. 

ביום שישי הקרוב תהיה פתוחה בין 8:00-12:00.

 

בשבוע הבא אפרסם לו"ז בהתאם. נא התחשבותכם,

תודה, עירית