Daily Archives: 27 בנובמבר 2016

עוגיות בכלבו

לידיעת כולם הגיעו לכלבו עוגיות ללא גלוטן.

 

הילה / שרהלה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com

 

מענף הרכב

לחברים שלום,

במכוניות של סידור הרכב הותקנו דלקנים של חברת דלק.

ניתן לתדלק בכל התחנות של חברת דלק.

 

 

תודה,

יוסי כהן