Daily Archives: 4 בדצמבר 2016

עדכוני ספריה

 

שלום לכם,

היום הספריה תהיה פתוחה בין השעות 8:00-14:00

(בעיקר לצרכי סידור ונקיון הספריה לאחר צביעה.)

בערב – תהיה סגורה.

ביום שישי תהיה פתוחה בין 8:00-12:00 (השתדלו להגיע בזמן).

 

בהזדמנות זו, תודה למשפחות שתורמות וממשיכות לתרום ספרים נהדרים 

לטובת כולנו.

שבוע טוב, עירית