Daily Archives: 18 בינואר 2017

ביטול ההצבעה בקלפי על נעמן

חברים שלום,

 

לאחר התייעצויות עם המועצה בשעות האחרונות סוכם שבסדר היום במליאת המועצה יובא לאישור:

 

1.      הקמת בי"ס יסודי בבית העמק,.

2.      דחיית הקמת בי"ס על-יסודי לקיץ 19'.

 

לאור שינוי זה אנחנו נבטל את ההצבעה המתוכננת.

 

כל טוב,

 

גיא הלוי

 

 

מלגה לסטודנטים הלומדים בפקולטה לחקלאות ובאוני בירושלים

מלגה לסטודנטים הלומדים בפקולטה לחקלאות ובאוני בירושלים

שלום,

 

מצ"ב מלגות לסטודנטים בני וחברי קיבוצים  לשנת הלימודים תשע"ז  הלומדים בפקולטה לחקלאות ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

את הטפסים יש לשלוח בדואר ישראל.

 

אתי – מזכירות אגף חברה קהילה ותרבות

 

pdf icon טופס-בקשת-מילגה-לשנת-הלימודים-תשעז-2016-2017-.pdf

דפי מידע

לדפי מידע מצורפים:

·         דש מראש המועצה

·         הרצאה – החינוך למיניות וההתמודדות עם אלימות מינית

·         ירקות אורגניים

·         מפגש ב"חשמליה" בנושא הבנייה

·         שעת סיפור

·         תוצאות דיגום מי השתיה 2016

doc icon דש-מראש-המועצה.doc

pdf icon ירקות-אורגניים.pdf

doc icon שעת-סיפור.docx
pdf icon תוצאות-דיגום-מי-שתיה-2016.pdf