Daily Archives: 24 בינואר 2017

להגן, להיות שם, לשוחח- הרצאה יום רביעי 25.1.2017

בוקר טוב

כולם מוזמנים להרצאה העוסקת ביצירת ערוץ תקשורת פתוח ונכון עם ילדינו , בנושאים של התבגרות, מיניות ואלימות מינית.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי בערב בחדר אוכל.

נפגשים ב20.15 לקפה ועוגיות  .ההרצאה מתחילה ב20.30

ועדת תרבות

D794D7A8D7A6D790D794-D794D797D799D7A0D795D79A-D79CD79ED799D7A0D799D795D7AA-D795D794D7AAD79ED795D793D793D795D7AA