Daily Archives: 29 בינואר 2017

אפק נשי- 23.2.2017

בוקר טוב.

אנחנו פותחים את שנת 2017 במפגש עם בת אל פאפורה .

פרטים במודעה.

טופס רישום ttps://docs.google.com/forms/d/1pIu29j_1Q0NYULlJOaxj8d5nhChl9 dHb5nueyPsCOhQ/viewform?ts=587fe879&edit_requested=true

 

רב תודות,

צוות אפק נשי וועדת תרבות.

 

 

[…לחץ כאן כדי לקרוא את ההודעה באתר…]

זוהי הודעה אוטומטית, אנא לא להשיב למייל זה

[להסרה מרשימת התפוצה]

שים לב לקבצים המצורפים


מן הספריה

 

לקוראים שלום,

שעות פתיחת הספריה לשבוע הקרוב:

 

יום ראשון, בין 8:00-13:00

               בין 16:10-17:10 (שעת סיפור)  

               ובין 18:00-19:30 (השאלה – איה אסף)

יום שישי,   בין 8:00-11:00

 

ברוכים הקרואים/הקוראים , עירית