Daily Archives: 19 בפברואר 2017

טיול קיבוץ- שבת 18/3/2017

שלום לכולם.

החורף בשיא פריחתו, הגליל קורא לנו לצאת אל השבילים.

אנחנו מעוניינים להוציא טיול קיבוץ לנחל דישון. למסלול הליכה נעים ומיוחד. מצורף קישור לתיאור מסלול הטיול.

כל המסלול מיועד להליכה של ילדים מגיל חמש, עם ילדים צעירים יותר ניתן לטייל וליהנות  בסופו של המסלול באזור החניון.

הטיול מתוכנן לשבת ה18/3/2017. יציאה בשעות הבוקר 08.00  וחזרה בשעות אחה'צ.

אנחנו מבקשים מן המעוניינים להירשם בלוח המודעות לתאי הדואר.

ההגעה לאזור הטיול: אוטובוס משותף בעלות המשתתפים, רכב פרטי.

רב תודות,

צביקה אסף, יורם פרבר ואפרת.

 

http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9Fנחל דישון