Daily Archives: 23 בפברואר 2017

תיקון טעות-תאריך אסיפה

לחברים שלום,

בדף לחבר נפלה טעות בתאריך האסיפה להצגת תקציב עסקים וקהילה 2017.

האסיפה תתקיים ביום ראשון 26/2/17.

 

 

 

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com

 

מן הספריה + שעת סיפור

להלן שעות פתיחת הספריה לשבוע הקרוב:

 

יום א', בין 8:00-13:00

          בין 16:10-17:10 – שעת סיפור (פיתחו הקובץ)

          בין 18:00-19:30 – השאלה (איה אסף)

 

יום ו' – בין 8:00-11:00

 

בברכה, עירית

doc icon שעת-סיפור.docx

דפי מידע

מצורפים:

·         בקשות להעברה מבי"ס של איזור הרישום לעולים לכיתה ז'

·         ברכה להולדת בת

·         מופע-הטבה לתושבי מטה אשר

·         התפקדות למפלגת העבודה

·         טיול קיבוץ לנחל דישון

·         קול קורא ועדת קליטה

·         שירותי כביסה

 

pdf icon בקשות-להעברה-מביס-לעולים-לכיתה-ז.pdf

doc icon הטבה-לתושבי-מטה-אשר-מופע.docx
pdf icon התפקדות-למפלגת-העבודה.pdf
doc icon טיול-קיבוץ-לנחל-דישון.docx
pdf icon קול-קורא-ועדת-קליטה-15.2.17.pdf
doc icon שרותי-כביסה.docx