Daily Archives: 3 במרץ 2017

מן הספריה-תיקון תאריך

 

"לקרוא – זה הסיפור!"

שלום לכולם,

ביום ראשון, ה-3.3, הספרייה

תהיה פתוחה בין השעות: 8:00-13:00

ובין השעות:  16:10-17:10

לצורך השאלה בלבד!

 

(איה אסף לא תעבוד בשבוע זה).

 

ביום שישי תיפתח כרגיל בין 8:00-12:00.

צוות הספריה

 

 

 

מן הספריה

"לקרוא – זה הסיפור!"

שלום לכולם,

ביום ראשון, ה-12.3, הספרייה

תהיה פתוחה בין השעות: 8:00-13:00

ובין השעות:  16:10-17:10

לצורך השאלה בלבד!

בשל אירועי פורים לא תתקיים שעת סיפור.

(איה אסף לא תעבוד בשבוע זה).

ביום שישי תיפתח כרגיל בין 8:00-12:00.

 

פורים שמח, צוות הספריה