Daily Archives: 9 במרץ 2017

מן הספריה

 

"לקרוא – זה הסיפור!"

לחברי אפק שלום,

ביום ראשון, ה-12.3,

* הספריה תהיה פתוחה בין השעות 8:00-13:00.

*ובין השעות 16:10-17:10 תתקיים ברחבת הספרייה

פעילות: מים ואש ומה שביניהם

בהנחיית אסף לייבוביץ

בשעות אלה תהיה הספריה פתוחה לצורך השאלה בלבד

(איה לא תעבוד ביום זה).

ביום שישי ה-17.3 הספריה תפתח בין 8:00-11:00

                              מצפים לראותכם – עירית