Daily Archives: 17 במרץ 2017

לאוהבי הפומלות

לכל אוהבי הפומלות,

היום בשעה 17:00 יחכו לכם מיכלים עם פומלות ליד חדר האוכל.

 

שבת שלום,

צוות המטע

ברכות.

שלום וברכה.

עם בוא האביב, מתברכים בתינוקות.

מזל טוב ורב ברכות.

מכולנו.

שבת שלום.

ברכה למשפ נחמה ברכה למשפ' סנדלר