Daily Archives: 17 ביולי 2017

עמותת הותיק – ריכוז עדכונים שבועי

 

 

מבזקים

 

 

 

 

 

 

עדכוני חוגים בעמותת הותיק

עמותת החבר הותיק, מועצה אזורית מטה אשר

טל: 04-9563188, פקס: 04-9563196, דוא"ל: b_yahel@zahav.net.il