Daily Archives: 25 ביולי 2017

עמותת הותיק

שלום לכולם,
נפתחה ביהל ההרשמה לשנת הלימודים.
לעיונכם חוברת דיגיטלית. 
ניתן גם לקבל חוברת אצל רוחלה בדואר.
פרידה גתי

 

מבזקים

 

 

 

עמותת החבר הותיק, מועצה אזורית מטה אשר

טל: 04-9563188, פקס: 04-9563196, דוא"ל: b_yahel@zahav.net.il

 


—