Daily Archives: 29 באוגוסט 2017

טיול- צפת בחגי תשרי 26.9.17

שלום וברכה.
בחסות המועצה שלנו, הוצעה לנו האפשרות לטייל בצפת בזמן חגי תשרי.
המדריכה איילת בר מאיר תיקח אותנו לסמטאות העיר צפת.
תוכנית הטיול מצורפת בדף המודעה. בצירוף כל הפרטים הנחוצים.
הרשמה לטיול- הקדימו והרשמו.
בטופס הרישום, או בדף הרשמה המצוי בלוח המודעות בתאי הדואר.
בברכת סוף קיץ נעים.
ריקי ירון ואפרת.