Daily Archives: 19 בספטמבר 2019

בריכת שחייה – שעות פעילות להמשך 19.9.19

חברים שלום,

שימו לב לשעות הפתיחה:

יום שישי, 07:00 – 09:00, 16:00 – 21:00 (רחצה לילית אחרונה לעונה…).

יום שבת, 09:00 – 17:00

שבוע הבא:

בימים שני עד שישי יהיה פתוח בשעות הבוקר לשחיינים בין השעות 07:00 – 09:00

אחר הצהריים פתוח ביום שני בלבד, 23/9, 16:00 – 18:00.

 

בהמשך החודש, הבריכה תיפתח בימים ספציפיים בלבד.

 

נא התארגנו בהתאם.

כל טוב !

חמוט

תזכורת שנייה – העברת דיווחי הכנסה חודש אוגוסט 2019

חברים שלום,

 תזכורת שנייה לגבי דיווח הכנסות אוגוסט 2019:

חברים שכירים ופנסיונרים – יש לסיים את העברת כלל תלושי השכר.

נא לשלוח לכתובת:   tlushs@k-afek.co.il  

המייל של אנה לכל בעיה או שאלה:   Anna@k-afek.co.il 

 יום טוב,

 מזכירות קיבוץ אפק