Daily Archives: 20 בינואר 2020

: תאריכי נישואין עבור חברי קיבוץ אפק כחלק מדרישת רו"ח להשלמת נתוני דוח מס 2017

 

 

 

חברים שלום,

 

כחלק מדרישות מס הכנסה כלפי הקיבוצים אנחנו נדרשים להעביר להם תאריכי נישואין של משפחות החברים באפק.

 

נא להעביר במייל חוזר את הנתונים למזכירות.

 

תודה מראש,

 

      יקי ארניה