Daily Archives: 27 בינואר 2020

קול קורא למנהל/ת ספריה

חברים שלום,

 

עירית פכט מנהלת הספריה החליטה להמשיך בתפקידה ולפיכך, קול קורא למנהל/ת ספריה מבוטל

 

בברכת הצלחה לעירית בהמשך,

אורטל פרידמן

מנהלת מש"א