Daily Archives: 6 בפברואר 2020

וועדת תרבות – דחיית הקלפי

חברים שלום,

לאור ההיענות הגבוהה והמבורכת של החברים לוועדת תרבות ולאור העובדה שרכזת התרבות אינה מהקיבוץ, הוחלט אתמול בדיון בהנהלה לאפשר לכמה שיותר חברים המעוניינים לתרום לתרבות להתנדב לוועדת תרבות.

 

על כן,

1. הקלפי לועדת תרבות בסוף שבוע הקרוב בוטל.

2. קול קורא מעודכן לוועדת תרבות יפורסם בימים הקרובים.

 

 

בברכה,

אורטל פרידמן          אורנה דגון

מנהלת מש"א         מנהלת קהילה

תזכורת ראשונה – העברת דיווחי הכנסה חודש ינואר 2020

חברים שלום,

 תזכורת ראשונה לגבי דיווח הכנסות ינואר  2020:

חברים שכירים ופנסיונרים – יש לסיים את העברת כלל הנתונים.

נא לשלוח לכתובת:   tlushs@k-afek.co.il  

המייל של אנה לכל בעיה או שאלה:   Anna@k-afek.co.il 

 יום טוב,

 מזכירות קיבוץ אפק

התמונה הוסרה על-ידי השולח.