Daily Archives: 10 במרץ 2020

פרסום קולות קוראים לקהילה

קול קורא מעודכן.

 

 

חברים שלום,

ממשיכים בשגרה…

בתקופה הקרובה מסתיימות כהונות של מנהלים רכזים וועדות.

עלינו לבחור את החברים שיצטרפו לפעילות הציבורית למען המשך הובלת הנושאים שעל סדר היום בתחומים השונים.

לפניכם קול קורא  לרכז חינוך ולוועדת משאבי אנוש.

בהצלחה לכולנו,

בברכה,

אורנה דגון