Daily Archives: 12 במרץ 2020

תזכורת שנייה – העברת דיווחי הכנסה חודש פברואר 2020

חברים שלום,

 תזכורת שנייה לגבי דיווח הכנסות פברואר  2020:

חברים שכירים ופנסיונרים – יש לסיים את העברת כלל הנתונים.

בנוסף יש להעביר טפסי 106 לשנת 2019.

נא לשלוח לכתובת:   tlushs@k-afek.co.il  

המייל של אנה לכל בעיה או שאלה:   Anna@k-afek.co.il 

 יום טוב,

 מזכירות קיבוץ אפק