Daily Archives: 19 במרץ 2020

דף קשר-בעלי תפקידים

חברים יקרים,

מצ"ב לשימושכם דף מידע עם מספרי-הטלפון של בעלי-התפקידים החיוניים בקיבוץ.

זהו זמן טוב, להודות לכל אחד ואחת מהם על עבודתם הנאמנה והמסורה בתקופה זו.

 

יישר כוח,

 

בברכה,

אורטל פרידמן

מנהלת מש"א. 

מכתב לציבור מד"ר נוחם וצוות המרפאה

חברים שלום,

החל מיום א' בשבוע הבא תצומצם פעילות המרפאה ל- 4 ימי עבודה, מתוך כוונה לשמור גם על הצוותים הרפואיים.

המרפאה תהיה פתוחה בימים א', ב', ד', ה'.

ביום ג' המרפאה תהיה סגורה ויינתן מענה טלפוני בנייד של נזמיה האחות האחראית ( 050-4860256), או לחילופין במיון בקהילתי בזבולון (קרית ביאליק).

 

מצורף מכתב מרופא הישוב ד"ר נוחם וצוות המרפאה.

 

בברכה,

הילה ישראלי