Daily Archives: 26 במרץ 2020

הודעה לחברים 26/3/2020

חברים שלום,

בהמשך להערכות הכוללת בקיבוץ והנושאים השוטפים בהם נדרש טיפול, לפניכם מספר הודעות:

 

*** החל ממחר ( יום ו') שעות הפעילות בכלבו יתחלקו בין קבוצת הוותיקים ושאר חברי הקהילה:

בשעות 6:45 עד 8:00 – ותיקים בלבד.

בשעות 8:00 עד 8:15 – סגירה להערכות, ניקיון, חיטוי וכו'

שמשבשעות 8:00 עד 14:00 – שאר חברי הקהילה.

 

להזכירכם – עד 5 אנשים בכלבו, יש ללבוש כפפות לפני פתיחת הדלת וכניסה, יש לשמור על מרחק בין האחד לשני.  

מומלץ לבצע הזמנות למשלוחים: בטלפון – *052-6697477* או בטופס https://bit.ly/afek1

 

*** עבודות בתחום התשתיות תימשכנה במטרה לספק את התנאים המיטביים  לשהייה רצופה בבתים:

מים – נדרש טיפול בצינור מרכזי המוביל מים לקיבוץ, לצורך כך נערכנו לעבודה בלילה. החל משעה 22:00 הלילה ( יום ה') תיפסק אספקת המים בכל הקיבוץ ותחודש לקראת הבוקר. החברים מתבקשים להזרים את המים בצנרת לפני השימוש החוזר .

 

תקשורת – עומס רב על האינטרנט בימים אלו  מחייב הערכות להיקף הצריכה שהשתנה, לשם כך יכנס צוות הוט בימים שני ושלישי לבתים שיקבלו על כך הודעה. חב' הוט מוגדרת כמפעל חיוני, לעובדים נבדק חום בבוקר צאתם לעבודה, הם ממוגנים במסיכה וכפפות וישהו בבתים זמן מועט.

 

הערכות לחירום – אנו מכינים את גן מורן ומבני מגורים ברחבי הקיבוץ למצב בו יהיה צורך בחדרים ודירות לבידוד וחירום.

 

*** כניסת קבלנים לקיבוץ –  ענף הבניה  הינו מפעל חיוני והבניה תמשך עד וככל שישתנו ההנחיות. באחריות התשתיות והבונים לוודא שהקבלנים עומדים בהנחיות ושהעובדים ישהו רק באתר הבניה ולא יסתובבו בקיבוץ. פיקוח – אבי בניאש ואיציק סלטי.

 

מזכירים – שמירה על ההנחיות מצילה חיים !

 

 

 

 

בברכה,

אורנה דגון

 

התמונה הוסרה על-ידי השולח.