Daily Archives: 21 במאי 2020

מכתב לחברים שעדיין לא מקבלים פנסיה- בהמשך למכתב מיום 8.3.2020

שלום רב,

 

בהמשך למכתב קודם, שקבלתם (מצ"ב) בעניין צבירה פנסיונית:

 

לקראת הכנת מאזן 2019 אנחנו צריכים מידע לגבי הצבירה בקופות הפנסיה והגמל של כל החברים בגיל העבודה.

 

על מנת לפשט את קבלת הנתונים, אין צורך לצלם ולהעביר אלי דוחות או לחתום על מסמכים, אלא תקבלו הודעת s.m.s לנייד מחברת אקו,

מספר הטלפון הוא של אדי קודלש, היועץ הפנסיוני שלנו. 

 

באמצעות חתימה דיגיטלית וצירוף צילום ת.ז אדי יקבל את המידע מהמסלקה הפנסיונית (ובעתיד גם החברים יוכלו לקבל את המידע מהאתר של החברה שלו. המתכנתים עובדים על זה).

אני רוצה להדגיש שאין לו הרשאה לביצוע פעולות כלשהן והמידע שיועבר לקיבוץ הוא רק המידע על הצבירה הפנסיונית.

* מי שמעוניין בייעוץ אישי מוזמן ליצור קשר עם אדי ישירות.

 

 

תודה רבה על שיתוף הפעולה,

 

שלי בהט – רכזת ו. פנסיה