FW: ביטול קבלת קהל

By | 29 בפברואר 2016

 

 

 

שלום רב,

 

מבקשת ליידע אתכם, כי ביום ג' הקרוב 1.3.16 ובשבוע לאחר מכן ב- 8.3.16  לא תתקיים קבלת קהל  במסגרת דלת פתוחה בלשכת ראש המועצה,

 

אנו מתנצלים שלא תהיה קבלת קהל פעמיים ברציפות, אך יש דברים שאינם תלויים בנו.

 

נא ליידע את התושבים.

 

שבוע טוב ומבורך,

 

בברכה,

 

שונטל מיזן

מנהלת לשכת ראש המועצה

מ.א. מטה אשר

טל'    04-9879601

פקס   04-9824335

מייל   chantalm@matteasher.org.il