FW: בקשות להיתרי בנייה

By | 28 ביוני 2015

 

 

From: Orit [mailto:udashay@zahav.net.il]
Sent: Thursday, June 25, 2015 12:09 PM
To: Mazkirut Afek
Subject: FW: בקשות להיתרי בנייה

 

From: Orit [mailto:udashay@zahav.net.il]
Sent: Monday, June 22, 2015 10:03 AM
To: 'Mazkirut Afek'
Subject: בקשות להיתרי בנייה

 

לכל החברים שלום,

בהתאם לתקנון הבנייה מוצגת בחדר הישיבות במזכירות בקשת ההיתר של משפחות:

1.      מיטל ואמיר פרידמן

2.      טלי ורן חמיש

3.      נילי וליאור מרגי

כל חבר שיש לו הסתייגות מוזמן להגיש את הסתייגותו בכתב תוך 14 יום מיום פרסום התוכנית  (עד לתאריך – 6.7.2015).

לאחר 14 יום יתקיים דיון בוועדת תכנון בבקשה ובמידת הצורך גם בהסתייגויות.

 

בברכה,

אורית שי