FW: הטבת מס- אישור תושבות

By | 7 בינואר 2016

 

 

From: שלי בהט [mailto:afek30042@walla.co.il]
Sent: Thursday, January 07, 2016 3:21 PM
To: Mazkirut Afek
Subject:
הטבת מס- אישור תושבות

 

 

שרה'לה, נא להעביר לידיעת כל החברים !!!!!!!!!!!

 

אני חוזרת עכשיו מהמועצה בעניין אישור תושבות עם הצלחה חלקית: 

 

יש הקפדה רבה מצד מס הכנסה ולכן, חברים שהעבירו אלי טופס בצרוף ת.ז וספח – השארתי אותם במחלקת ארנונה. בנוסף, כל אחד חייב למלא את טופס הבקשה המצורף.

מי שיעביר אלי עד ה- 14.1.15 – אני אשלח במרוכז.

אחרי תאריך זה – תצטרכו לגשת למחלקת ארנונה.

 

שבת שלום, שלי בהט

 

pdf icon בקשה-לאישור-תושבות.pdf