FW: הלוואות לבניה

By | 19 ביולי 2015

 

 

From: רחל גור – אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית [mailto:webaxy_sender@webaxy.com]
Sent: Sunday, July 19, 2015 11:41 AM
To: Mazkirut Afek
Subject:
הלוואות לבניה

 

התנועה הקיבוציתhttp://www.kibbutz.org.il

הלוואות לבניה
שלום רב,
בבקשה לשלוח במייל לכל חברי הקיבוץ ולפרסם בעלון הקיבוץ.

תודה ויום טוב!
אתי פלקסר
0524899261

 

doc icon לחברי-הקבוץ-הלוואות-לבנייה-יולי-2015.docx
doc icon לחברי-הקבוץ-הלוואות-לבנייה-יולי-2015.docx