FW: כנס לימודי הקיבוץ 1-2/7/2015

By | 21 ביוני 2015

 

 

From: Haim Ophir
Sent: Thursday, June 18, 2015 11:26 AM
To: Mazkirut Afek
Subject: FW:
כנס לימודי הקיבוץ 1-2/7/2015

From: Mazkirut Afek
Sent: Thursday, June 18, 2015 10:24 AM
To: Haim Ophir
Subject: FW: כנס לימודי הקיבוץ 1-2/7/2015

 

 

 

From: אתי צפני – מזכירת אגף חברה [mailto:webaxy_sender@webaxy.com]
Sent: Wednesday, June 17, 2015 2:16 PM
To: Mazkirut Afek
Subject:
כנס לימודי הקיבוץ 1-2/7/2015

 

התמונה הוסרה על-ידי השולח.

כנס לימודי הקיבוץ 1-2/7/2015
שלום,

רצ"ב הזמנה לכנס לימודי הקיבוץ שיתקיים בתאריכים : 1-2/7/2015 ביד יערי, גבעת חביבה.

כנס זה מתקיים אחת לשלוש שנים, בהפקת מכוני המחקר הקיבוציים, התנועה הקיבוצית וגופים נוספים שנרתמו אליו.

תכנית הכנס מפורסמת באתר גבעת חביבה.
הכניסה לכנס תהיה חופשית, דוכן מזון בתשלום יפעל במקום.
לפרטים נוספים: נטע שפירא 0507266534 דוא"ל neta@keh.co.il