FW: נזקי הסופה

By | 3 בנובמבר 2014

 

לכולם שלום !

 

נזקי הסופה

 

נבדקו גגוני הפלסטיק של הבתים וקולטי השמש על הגגות.

הכל בטיפול מול שמאי.

נזקים נוספים שנגרמו כמו רשתות קרועות ושברים אחרים נא לפנות למשרד בניין או ללימור בכר בהנה"ח.

 

נמסר ע"י יוחנן