FW: ‏‏המאבק על החקלאות- יציאה להפגנה בצמתים (כברי עברון ועכו) – יום חמישי הקרוב – 20.8

By | 19 באוגוסט 2015

 

 

From: ליאת פאר [mailto:liatp@tkz

בוקר טוב.

אנו עולים מדרגה באופן ההפגנה מחר לאור ההתנהגות האלימה והחד צדדית של הממשלה.

פונים אליכם להגיע מחר בבוקר ל-3 הצמתים הרלוונטיות עם כלים חקלאיים שייסעו לאורך הצירים, צבעוניות של חבילות חציר , חלב וכו' וגיוס נערים שיגיעו למחות. (זאת הזדמנות לדבר על חקלאות עם הנוער שלנו!!)

המטרה לייצר דיווחי תנועה מכול רחבי הארץ  ולהעביר את המסר של המאבק על ההתיישבות בישראל.

אנא התגייסו והביאו חקלאים ונערים נחושים לצמתים!!

 

להתראות,

רן וליאת.

 

המשך הפעולות להצלת החקלאות בישראל!!!

התארגנות אזורית.

 

לאור החלטת שר החקלאות אורי אריאל ושר האוצר משה כחלון לערוך שינויים מרחיקי לכת בחוק ההסדרים, ואשר יביאו לפגיעה אנושה בענפים חקלאיים כגון ענפי ההטלה, הפטם, הצאן, המדגה והצמחים.

 כמו גם לפגיעה של ממש בפרנסתנו על ידי גזרת "מס מעסיקים" שהוטל על העסקת  העובדים הזרים.

 

 החל מאבק במטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות, בדרישה להוריד לאלתר מחוק ההסדרים את כלל השינויים!!

התוצרת החקלאית שלנו,יוצאת מהמשקים במחיר הנמוך ביותר  בעולם המערבי,והעלויות הגבוהות הן תוצאה של פערי התיווך שאינם סבירים!!

 

אנו דורשים ממשלת ישראל להגיע איתנו להסכם ארוך טווח של  15 – 20 שנה אשר יסדיר את כול סוגיות המחלוקת ושיאפשר את המשך קיום החקלאות על כלל ענפיה, כך שנוכל להמשיך בשליחותנו הלאומית:שמירה על הגבולות ,על הקרקע והספקת תוצרת חקלאית איכותית ובמחירים סבירים!!

.

בשבועיים האחרונים התקיימו מספר פעולות:

הוקם מטה משותף לתנועה הקיבוצית ,לתנועת המושבים ולהתאחדות החקלאים

התקיימו הפגנות בצמתים מרכזיות לאורך המדינה

התקיימה מחאת חקלאים במשרד החקלאות בבית דגן.

 

הפעולה הבאה יוצאת לדרך ביום חמישי הקרוב ה- 20.8 בשעה:8:00-10:00.

באזור שלנו נצא להפגין ב-3 צמתים מרכזיות:

צומת כברי

צומת עברון

וצומת עכו.

בכול צומת יהיה רכז פעילות שידאג להביא חולצות ושלטים למקום.

מכם נדרש להגיע בהמוניכם לצומת הקרובה לקיבוצכם או מושבכם.

אנו פונים לכול מרכזי המשק מנהלי העסקים מרכזי החקלאות וכד' להביא עימם מספר אנשים ולהתייצב בצמתים.

חשוב שגם באזורינו המחאה תראה ותשמע!!!

 

 

חברים יקרים,

המשימה לשינוי מצבנו קשה ומורכבת מאוד, אך כולנו נחושים

ובטוחים בצדקת דרכינו.

בכוונתנו לעלות בהדרגה את עוצמת המאבק באופן מסודר כך  שבסוף נוכל  להגיע לנקודה שבה ממשלת ישראל תקבל את דרישתנו.

 

 

 

בברכה 

 

 

רן שוסטרמן                                         ליאת פאר

רכז הועדה החקלאית מטה אשר            מלווה אזור הגליל המערבי

מלווה אזור גליל                                  תנועה קיבוצית

053-7621063                                    052-3469646