Live From The Field

By | 8 בספטמבר 2015

טקס חנוכת אתר ותיקי אפק

 

א.      לרשימת העוסקים בהקמת האתר יש להוסיף את יצחק בלאופלד שתרם מזמנו והיה שותף בהקמת האתר.

ב.      יהיה נחמד אם כל מי שברשותו תמונה של הוריו, או שלו עצמו, מצילומיה של דוריס יביאנה אתו לטקס.
כנאמר: תמונה אחת שווה אלף מילים.