Live From The Field

By | 5 בספטמבר 2016

שלום לחברי אפק.
אני מבקשת בכל לשון של בקשה לא לקחת דברים שלא שלכם מהבית של אבא, גם אם הוא ואנחנו לא נמצאים שם יום יום. עכשיו כשמיכל הגז נגנב לו מחוץ לבית (חדש יחסית)

אבקש להחזיר את המיכל למקומו. לא אומר דבר כמובן על כך למי שיחזיר גם אם יודעת מי.

אגב, הוורדים בגינתו של אבא נעקרו גם כן, אשמח לדעת מי החליט על צעד זה ללא בקשת רשות.

תודה מראש,
מירב שטיפמן