Monthly Archives: ספטמבר 2014

: שנה טובה לחברי וחברות הקיבוצים מח"כ עמר בר-לב

 

 

From: פוליטית-תקם [mailto:politit-takam@tkz.co.il]
Sent: Tuesday, September 30, 2014 10:50 AM
To: afek1935@gmail.com
Subject: FW: שנה טובה לחברי וחברות הקיבוצים מח"כ עמר בר-לב

 

From: עמר בר-לב [mailto:obarlev@KNESSET.GOV.IL]
Sent: Monday, September 22, 2014 5:37 PM
Subject: שנה טובה לחברי וחברות הקיבוצים מח"כ עמר בר-לב

 

חברותיי וחבריי מהתנועה הקיבוצית,

ראשית, ברצוני לנצל את ראש השנה לאחל לכם ולכן, שנה טובה ומבורכת. שנה שבה נמשיך לפעול בערכיי תנועת ההתיישבות ולקדם את הקיבוצים ואת מדינת ישראל.

אני מצרף להודעה זו ברושור המסכם באופן תמציתי מאוד את העשייה שלי בכנסת ופנייה אישית, המכוונת אליכם ואל חבריכם, להתפקד למפלגת העבודה ולחזק אותה. אני פונה לכל אחת ואחד מכם, להעביר את פנייתי זו לחברים ולחברות  אשר רוח תנועת העבודה היא חלק מהווייתם בכדי שיצטרפו/יחזרו למפלגה ויחזקו את כוחה של תנועת ההתיישבות גם מתוך המפלגה וגם כלפי חוץ.

 

אני מאחל לכל אחד ואחת מכם ולמשפחות שנה טובה וגמר חתימה טובה ומבקש כי תשמרו על קשר ולא תהססו לפנות אלי בכל נושא רלוונטי להתיישבות העובדת ובכלל.

 

שלכם,

ח"כ עמר בר-לב

יו"ר השדולה החקלאית

מפלגת העבודה

 

pdf icon עשייה-ברושור-לקיבוצים.pdf
pdf icon פניה-אישית.pdf
pdf icon עשייה-ברושור-לקיבוצים.pdf
pdf icon פניה-אישית.pdf

: לפרסום במידע+

 

 

:

לחברים בני 60+

ביום ה' 2/10 יגיעו לאפק בודקי שמיעה משעה 16:00-18:00 בחדר שהוקצע בבית הסיעודי.

הבדיקה לא כרוכה בתשלום.

משך כל בדיקה כ-20 דקות. לכן, מס' המקומות הוא מצומצם.

חברים שמעוניינים בבדיקה יפנו בבקשה טלפונית אלי.

 

להשתמע, יפה ירון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שרהלה/הילה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com

 

 

 

 

FW: מועמד למחסנאי למגו

 

 

From: Haim Ophir
Sent: Monday, September 29, 2014 10:38 AM
To: Mazkirut Afek
Subject: FW: מועמד למחסנאי למגו

 

שרהלה,

אנא פרסמי.

תודה,

חיים.

 

From: Zeevik Farber [mailto:zeevik@megoafek.com]
Sent: Monday, September 29, 2014 9:20 AM
To: Haim Ophir; מזכירות אפק (afek1935@gmail.com)
Subject: FW: מועמד למחסנאי למגו

 

שלום רב נא לפרסם    לחברי אפק

תודה זאביק

 

תיאור: ScreenHunter_461 Jun. 17 14.31

 

From: Zeevik Farber
Sent: Monday, September 29, 2014 8:46 AM
To: חיים אופיר מנהל קהילה (kehila@k-afek.co.il)
Subject: מועמד למחסנאי למגו

 

חיים שלום רצ"ב הגדרת תפקיד למחסנאי למגו

 

אנא פרסם ברשומות

תודה זאביק

 

תיאור: ScreenHunter_461 Jun. 17 14.31

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

doc icon תיאור-תפקיד-מנהל-מחסן-חג.docx