Daily Archives: 3 בספטמבר 2014

ריכוז של דפי אפק

מעתה, כל דפי אפק יהיו נגישים דרך התפריט תחת הלשונית "דפי אפק".

בכל פעם שיתווסף עלון חדש יהיה ניתן למצוא אותו שם.

מצורפת תמונה להמחשה:

דפי אפק תפריט

בברכה,

אסף