Daily Archives: 21 בספטמבר 2014

יום הילד – טורניר כדורגל.

שלום רב לכל שחקני הכדורגל .

צוות  יום הילד  החליט על שינוי קטן במבנה הקבוצות, וזאת  מפאת מיעוט הקבוצות שנרשמו .

ולכן:

נקיים שני משחקים-

משחק בין שתי קבוצות מעורבות של ילדים בגילאי 5-10

משחק בין קבוצת מבוגרים נגד קבוצת נעורים בגילאי 11-18.

לוח המשחקים מצורף.

לוח משחקי הטורניר

בברכה .

צוות יום הילד.