FW: קלפי – אישור תקציב 2020 – עסקים וקהילה

By | 18 בפברואר 2020

 

 

 

לחברים שלום,

מצ"ב הזמנה להצבעה בקלפי על אישור תקציב 2020 עסקים וקהילה .

מצ"ב יפויי כח .

 

בברכה,

אורנה דגון

 

התמונה הוסרה על-ידי השולח.