FW: FW: איזונים – מכתב לחברים- הבהרה

By | 24 בפברואר 2020

 

שימו לב !!

 

 

הבהרה :

 

במודל האיזונים בין בית לותק צריכים לשלם/לקבל אך ורק חברים ותיקים.

 

תודה, שלי.

 

 

 

 

שלי בהט    אורנה דגון

 

התמונה הוסרה על-ידי השולח.