דפי מידע

מצורפים: אירועי תרבות מטה אשר בקשות העברה של איזור רישום לעולים לכיתה א סדר טו בשבט בית ספר אפק לקיבוץ יגור דרוש חונך מכרז לתפקיד ממונה בטיחות באפק לקיבוץ-יגור-דרוש-חונך.pdf מכרז-לתפקיד-ממונה-בטיחות-באפק-16.1.19.pdf בקשות-העברה-של-איזור-רישום-לעולים-לכיתה-א.pdf

דפי מידע

מצורפים: אירוע טו בשבט באפק אירועי טו בשבט במועצה חוג שחייה לילדים כל השנה פרוטוקול דיון הנהלה 17.12.18 קורס לקראת פרישה הצעה לשירותי ראיית חשבון   פרוטוקול-דיון-הנהלה-17.12.18.pdf

דפי מידע

לדפי המידע מצורפים: דרוש/ה למגו – עובד/ת קו יצור הרכבה דרושים לסלקום עובדים סדנת הורים במתנ"ס שר"פ – מפגש הסברה דרושים-לסלקום-עובדים.pdf דרוש-למגו-עובד-קו-יצור-הרכבה.pdf שרפ-מפגש-הסברה.pdf

דף לחבר 14.12.18

התוכן מוצג למשתמשים רשומים בלבד. יש להיכנס כדי לצפות בתוכן.

דפי מידע

התוכן מוצג למשתמשים רשומים בלבד. יש להיכנס כדי לצפות בתוכן.

דף לחבר 30.11.18

התוכן מוצג למשתמשים רשומים בלבד. יש להיכנס כדי לצפות בתוכן.

דפי מידע

התוכן מוצג למשתמשים רשומים בלבד. יש להיכנס כדי לצפות בתוכן.